PANTIŅI | pantiņi Līgo svētkos

Celiesi, brālīti, Auniesi kājas, Iesimi Jānīti Ielīgoti! Celiesi, saimniece, Auniesi kājas, Jau tavi kaimiņi Ciemos aicina. Nebūsi, saimniece, Jāņosi gājuse, Paliksi gotiņas Ālavītes. Kopāi, kopāi, Kaimiņu meitas, Iesimi Jānīti Padaudzināti! Kopā, kopāi, Kaimiņu puiši, Iesimi Jānīti Padaudzināti! Klausiesi, Jānīti, Kur tevi daudzina: Ozolu mežāi, Tur tevi daudzina. Tur tevi daudzina Līgojoti.

Continue Reading

PANTIŅI | pantiņi Līgo svētkos

PAVADĀMI JĀŅU DIENU Pavadāmi Jāņu dienu, Līdz viņami kalniņami. Līdz viņami kalniņami, Līgo, līgo, Līdz viņami kalniņami, Līgo, līgo! Lai pavada ciema meitas Līdz pašai jūriņai. Gauši nāca, drīz aizgāja Tā lielaja Jāņu nakte; Ne bij dienu, ne nedēļu, Vienu pašu vakariņu. Šitos Jāņus pavadāmi, Kā mēs citus gaidīsim? Siesim sieru palagosi, Tā mēs citus […]

Continue Reading

PANTIŅI | pantiņi Līgo svētkos

ĪSA, ĪSA JĀŅU NAKTE Īsa, īsa Jāņu nakte, Līgo, līgo, Par visāmi naksniņami, Līgo, Ar visāmi naksniņāmi, Līgo! Vienā malā saule gāja, Otrā saule uzlīgoja. Saka garu Jāņu nakti, Ne ir gara Jāņa nakte; Te satumsa, te uzausa Pie Jānīša uguntiņas. Līgojami, līgojami, Neguļami, neguļami; Redzēsimi, redzēsimi, Kur saulīte rotājāsi. Jauni puiši, jaunas meitas, Jāņu […]

Continue Reading

PANTIŅI | pantiņi Līgo svētkos

VISIEM VĀRTI APPUŠĶOTI Visiem vārti appušķoti, Līgo, līgo, Kaimiņami nepušķoti, Līgo! Kaimoņami laiski puiši, Savus vārtus nepušķoja. Visiem dārzi izravēti, Kaimiņami neravēti; Kaimiņami laiskas meitas, Savus dārzus neravēja. Ne tām bija kroņi pīti, Ne vaiņagi darināti. Turatiesi, turatiesi, Viņas puses dziedātāji, Atspiežati gūžu kaulus Jele duru stenderēi. Čīkstēdama, vaidēdama Ķīvitiņa gaisā skrēja; Tā čukstēja Jāņa […]

Continue Reading

PANTIŅI | pantiņi Līgo svētkos

JĀNĪTS KŪLA PĒTERĪTI Jānīts kūla Pēterīti, Līgo, līgo, Aiz ozola lejiņāi, Līgo, līgo, Aiz ozola lejiņāi, Līgo! Pētrīša paša vaina, Kam Jānīti kaitināja! Jānīts ziedus salasīja, Pēterītis – izkaisīja. Līgo, Jāni, līgo Jāni, Nu tā tava diena bija; Kad atnāks Pērdiena, Tad līgos Pētrītis. Jānīšami, brālīšami, Treju ādu zābaciņi: Suņa ādas, kaķa ādas, Aizpērnaja kumeliņa. […]

Continue Reading

PANTIŅI | pantiņi Līgo svētkos

VISA LABA JĀŅU ZĀLE Visa laba Jāņu zāle, Ko rauj Jāņu vakarāi, Līgo, līgo, Ko rauj Jāņu vakarāi, Līgo, līgo! Vībotnīte, papardīte, Sarkanaisi āboliņis. Visas bija Jāņu zāles, Ko plūc Jāņu vakarāi: Ko plūc rīta saulītēi, Tā vairs lieti nederēja. Samtenītes, magonītes – Jaunu meitu Jāņu zāles; Asi dadži, sīkas nātres – Jaunu puiši Jāņu […]

Continue Reading

PANTIŅI | pantiņi Līgo svētkos

SIT, JĀNĪTI, VARA BUNGAS Sit, Jānīti, vara bungas, Līgo, līgo, Vārtu staba galiņāi, Līgo, līgo, Vārtu staba galiņāi, Līgo. Lai ceļāsi Jāņa māte, Lai saņēma Jāņa bērnus! Ja būs laba Jāņa māte, Ar ziedimi kaisīsimi; Ja būs slikta, ja būs skopa, Ar dadžiemi badīsimi. Kas bij laba Jāņa māte, Saņem savus Jāņa bērnus; Kas bij […]

Continue Reading

PANTIŅI | pantiņi Līgo svētkos

PĀR GADSKĀTU JĀNĪTS NĀCA Pār gadskārtu Jānīts nāca, Līgo, līgo, Savus bērnus apraudzīti, Līgo, līgo, līgo, Savus bērnus apraudzīti, Līgo. Vai tie ēda, vai tie dzēra, Vai Jānīti daudzināja? Gan tie ēda, gan tie dzēra, Gan Jānīti daudzināja. Meitas Jāni daudzināja Jau vakari, aizvakari; Puiši, šķelmji, nedaudzina Ne Jānīša vakarāi. Jānīšami treji vārti, Visi treji […]

Continue Reading

PANTIŅI | pantiņi Līgo svētkos

LĪGO, JĀNĪT Līgo, Jānīt, līgo Jānīt, Līgo, līgo, līgo, līgo, Nu tā tava diena nāca, Līgo, līgo, līgo, līgo! Kas tos Jāņus ielīgoja? Mūsu pašu ciema ļaudis! Jauni puiši ielīgoja, Tad arāji, ecētāji; Tad vēl siena pļāvējiņi, Visupēci daiļas meitas. Tad vēl paši saiminieki, Pie galdiņa sēdēdami. Ai, Jānīti, dieva dēlis, Tavu platu cepurīti: Visa […]

Continue Reading