kāzās | NOVĒLĒJUMI

Kamēr vien Sauksim cits citu vārdā un meklēsim jaunas sejas… Kamēr vien sirdi sasildīs vārdi un rokas liks pasaulei ziedēt…

Continue Reading

kāzās | NOVĒLĒJUMI

Laulības māksla ir prasme pāriet no mīlestības uzdraudzību, turklāt neupurējot mīlestību. Jo zem šī lieliski izkarstītā mīlestības auduma ir vēl otrs, vienkāršāks, bet ar tik maigu, reti sastopamu nokrāsu, ka brīžiem šķiet vai gandrīz jaukāks par augšējo… un vienmēr jābūt gudriem. A.Moruā

Continue Reading

kāzās | NOVĒLĒJUMI

Mīlēt viens otru, bet neļaujiet mīlestībai sevi saistīt: Lai tā drīzāk ir viļņojoša jūra starp jūsu dvēseļu krastiem. Pildiet viens otra kausu, bet nedzeriet no viena kausa. Dodiet viens otram no savas maizes, bet nekodiet no viena rieciena. Dziediet un dejojiet kopā un esiet līksmi, bet ļaujiet katram no jums būt par sevi. Gluži kā […]

Continue Reading

kāzās | NOVĒLĒJUMI

… ja Tev nekad neapniks skatīt pasauli manām acīm, ja man nekad neapniks Tavā pasaulē savu ieraudzīt, tad tā būs mīlestība A.Bergmanis

Continue Reading

kāzās | NOVĒLĒJUMI

Mīlestības ētisko pamatu veido mīlētāja vēlēšanās atklāt otrā cilvēkā to, ko līdz šim neviens nav pamanījis. Atklāt tās bagātības, kas nebija pamanāmas ne tikai paviršai acij, bet pat šo bagātību īpašniekiem. A.Arbuzovs

Continue Reading