PANTIŅI | pantiņi Līgo svētkos

June 18, 2008

ĪSA, ĪSA JĀŅU NAKTE

Īsa, īsa Jāņu nakte,
Līgo, līgo,
Par visāmi naksniņami,
Līgo,
Ar visāmi naksniņāmi,
Līgo!

Vienā malā saule gāja,
Otrā saule uzlīgoja.

Saka garu Jāņu nakti,
Ne ir gara Jāņa nakte;

Te satumsa, te uzausa
Pie Jānīša uguntiņas.

Līgojami, līgojami,
Neguļami, neguļami;

Redzēsimi, redzēsimi,
Kur saulīte rotājāsi.

Jauni puiši, jaunas meitas,
Jāņu nakti neguļati:

Jāņa nakti zelta rasa,
Tad actiņas mazgājāsi.

Pa pārami reiksti auga,
Pa pārami āboliņis;

Pa pārami jauni ļaudis
Jāņu nakti pulcējāsi.

Viņpus upes kupla liepa,
Šai pusēi ozoliņis;

Viņas puses kupla liepa
Aplīgoja ozoliņu.

Kas tumšāji vakarāi
Pļavas, mežus skandināja?

Jāņa bērni skandināja,
Visu nakti līgodami.

Īsa, īsa Jāņu nakte,
Te satumsa, te uzausa;

Nepaspēju bāliņami
Jaunas sievas salīgoti.

Es redzēju Jāņu nakti
Trīs saulītes uzlecami:

Viena rudzu, otra miežu,
Trešā tīra sudrabiņa.

Lec, saulīte, rītā agri,
Lec ar Dieva palīdziņu,

No rītiņa sildīdama,
Vakarāi žēlodama.

Kur saulīte mazgājāsi,
Jāņu rītu uzlēkuse?

Aiz upītes līcītī
Sudrabiņa bļodiņāi.

Nāci, nāci tu, saulīte,
Sen mēs tevi gaidījāmi!

Jāņu diena sagaidīta,
Jāņu diena pavadīta:

Nepaguvu dziesmu pūru
Līdz pusīti nodziedāti.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *