PANTIŅI | pantiņi bērēm

Neej prom uz debess malu — Pilni dārzi lakstīgalu! Nepamet šo zemi lēti — Laukos rudzi, mieži sēti! Te ir tavas mīļās ainas, Te — tavs spēks un tavas vainas. Ja kaut viena saite saista — Neej! Pasaule vēl skaista. Neej prom uz debess malu — Pilni dārzi lakstīgalu! Imants Auziņš

Continue Reading

PANTIŅI | pantiņi bērēm

Piemiņai Aiz laikiem, aiz mūžības senas, sauc nebeidzams sapņu ceļš kluss, Un ceļā šai nebūs vairs bēdu, lai dzīvē še izšķīra mūs, Un ceļā šai nebūs vairs bēdu, lai dvēsele dziesmu tev nes, Mans dēls, tavu dzīvi es dziedu, bez tevis tik nabags es … Aīda Niedra

Continue Reading

pantiņi bērēm

Aiziet naktī vijolnieks Ja dzīve tā no manis aizietu, Kā tumšā naktī aiziet vijolnieks, Tad, dziesmai izdziestot, es dzirdētu, Ar asarām kā skumji mijas prieks. ”Jā, bij tāds vijolnieks, ” sirds skumtu tad, ”Bet tas- tas nespēlēs vairs it nekad.” Antons Bārda

Continue Reading

pantiņi bērēm

Tēva piemiņai Vientuļā mežā, kur reti dun gājēju soļi, Iemaldās ceļinieks vēls, vai ogotājs vecs, Aizmirstā kapsētā, grodi kur sabirst un oļi, Noslēdzas mūžs tev, nu smiltis tevi sedz. Karola Dāle

Continue Reading