dzejoļi par draudzību | DZEJOĻI:

Austra Skujiņa dzejolis- Mans draugs

Mans draugs Mans draugs ir tas, kas neprot dzīvot, kam spārni straujāki kā bezdelīgai, kas skumju važas iesviež vējos brīvos un skanēt liek pat satrūkušai stīgai. Mans draugs ir tas, kam acīs sapņi kvēlo, kas atstāj dzimto krastu, meklē jaunu zemi un bijušā nekad vairs nenožēlo, kas mīlē dzīvi, pelēko un lēto, un gavilēm sveic […]

Continue Reading