PANTIŅI | pantiņi par dzīvi

pantiņš

Saulīte debesīs dzied – zeltainu balsi, Pār pasauli lej, pārlūko, izgaismo, mudina augt. Atsaucas puķes un atbalso mežs, ūdeņi vizuļo, upītes skrej, Sudraba mugurām zivtiņas zvīļo, Un zem saulītes siltmīļa vaiga, dzīvība dejā griežas un dzīvo. I.Magone

Continue Reading

PANTIŅI | pantiņi par dzīvi

Es neredzu debesis vairs. Man acis asarām pārāk jau pilnas. Elles kvēle ir tikai dzirkstele maza Pret liesmu, kas aprij mani. Mana paradīze- viens mirklis miera Omars Haijāms

Continue Reading