dzejoļi Ziemassvētkos | DZEJOĻI:

Dzejolis Ziemassvētkos.

Ziemā ieejot Aizmirsti nedienas vakarējās. Ietinies putenī, ietinies vējā, Izej caur sarmoti baltu ciemu Uz savu ziemu. Spīgo pārsliņas sniega klēpī, Tur jau brīnumu brīnums ir slēpies. Zvaigznes staro tik augstu, augstu. Sasildi zemi ar savu plaukstu, Ar savu sirdi, ar savu gribu, Ar savu karsto mīlestību. Tad jau ziema neliksies spīva, Baltā dvēsele vienmēr […]

Continue Reading

dzejoļi Ziemassvētkos | DZEJOĻI:

Laimonis Vāczemnieks- dzejolis Ziemas miegs

Ziemas miegs Kad dižegles baltajā azotē maza eglīte snauž,- klusi, tik klusi, klusītiņām zaķēns burkānu grauž. Un pazarē neknosās čiekuri un nebirst no pazarēm sniegs aiz bailēm, ka pusnaktī neaizbēg mazās eglītes miegs. Un lapsa tad cilpo uz pirkstgaliem un izsalcis negaudo vilks, jo cik tad mazajai eglītei tāds miedziņš ir ilgs? Laimonis Vāczemnieks

Continue Reading

dzejoļi Ziemassvētkos | DZEJOĻI:

Skaidrīte Kaldupe- dzejolis Svētku vēstules

Svētku vēstules Ar baltas sveces liesmu Vēstules es rakstu Tiem, kuri ciemos atnāks, Tiem, kas neatnāks. Visgarākā būs manām bērnu dienām, ik mirklis, zvaigznēm apsēsts, ziedēs mirdzošāk. Vismīļākā būs zaļam egles zaram, pie mana loga klauvē gārša, mētrājs, sils, Ar ziemas putna dziesmu sirdī gaisma ienāk, Kad baltos cimdu rakstos ziemas vakars silst. Ar daudzu […]

Continue Reading

dzejoļi Ziemassvētkos | DZEJOĻI:

Dzejolis Ziemassvētkos

Svētku brīnums Tāds klusums dziļš. Vien gaisā virmo gaidas. Tūlīt jau brīnums nāks, Tūlīt. To ļoti gaidām. Kļūs cilvēks apgarots, Ne sīks un niecīgs. Šai svētku vakarā Viņš gavilēs it priecīgs. Viss raižu asums plaks, Viss netīkamais zudīs. Nāks klusa, svēta nakts, Ko katrs sevī jutīs. Vēl klusums dziļš. Vien gaisā virmo gaidas. To svētku […]

Continue Reading

dzejoļi Ziemassvētkos | DZEJOĻI:

Lija Brīdaka- dzejolis Vēlējums

Vēlējums Jaunā gadā vēlu baltu sniegu,- lai pār brūcēm un pār grambām snieg, it kā šūpuļdziesmu – klusu, liegu, tīrs lai sapnis tiek un mierīgs miegs. Zinu, sadursmju un trokšņu steigā vēlējums tāds šķitīs sentiments,- modinātājs uzvilkts kliedz līdz beigām, uzsākts ritms neapturams dzen. Varbūt no šīs trakās riņķa spēles izraut Jaunais gads kaut brīdi […]

Continue Reading

dzejoļi Ziemassvētkos | DZEJOĻI:

Kārlis Eliass- dzejolis Baltais Klusums

Baltais Klusums Ļauj sirdij klusi saprast- Cik Dieva laiks šis svēts, Kad atkal ejam atrast, Kas bija pazaudēts. No bērna dienu miņām Kāds spožums iemirdzas! Ja atcerē pie viņām Sirds kādreiz kavējas. Jau plīvo sveču liesmās Zaļš egles svinīgums. Sirds augšup ceļas dziesmās: ”Ir dzimis glābējs mums!” Kārlis Eliass

Continue Reading

dzejoļi Ziemassvētkos | DZEJOĻI:

Rūta Skujiņa- dzejolis Svētā nakts

Svētā nakts Jau torņos zvani svētvakaru junda. Rimst dienas troksnis, klāt lielā stunda, Kad mīlestība dzimst. Kāds dīvains mirdzums apklāj seju rievas, Ko rūpes arušas un bargās dzīves nievas. Viss ienaids rimst. Plaukst debess logos zvaigžņu puķes zvīļas, Tās zemi uzlūko kā mātes acis mīļas, Miers visu sedz. Un ļaužu lūpas senu dziesmu raisa Par […]

Continue Reading

dzejoļi Ziemassvētkos | DZEJOĻI:

Imants Ziedonis dzejolis

nu esmu es tik gaišs man liela laime kaiš es nezinu- kāpēc nu viss tiek pieminēts tā lāsteka, kas krīt pie akas spainis slīd pa lauku lēnām vien re, zila egle brien diez kur tā egle iet es veru acis ciet bet paliek viss tas pats balts, balts klusināts aug manī iekšā kāds balts koks […]

Continue Reading