jaundzimušajam | NOVĒLĒJUMI

Bērniem nav jānorullē gluds ceļš, lai pa to dzīvē ripotu, bet jārada apstākļi attīstībai. Bērnam jāmāca par sevi rūpēties. Ja māte nemitīgi dzīvo bērna vietā, katru soli kontrolēdama, viņš kļūst bezpalīdzīgs. Bērnam jāļauj brīvi rīkoties un izvēlēties. Jau tagad. Tad viņa izvēle būs īstākā un pareizākā.

Continue Reading