PANTIŅI | pantiņi Līgo svētkos

June 18, 2008

VISA LABA JĀŅU ZĀLE

Visa laba Jāņu zāle,
Ko rauj Jāņu vakarāi,
Līgo, līgo,
Ko rauj Jāņu vakarāi,
Līgo, līgo!

Vībotnīte, papardīte,
Sarkanaisi āboliņis.

Visas bija Jāņu zāles,
Ko plūc Jāņu vakarāi:

Ko plūc rīta saulītēi,
Tā vairs lieti nederēja.

Samtenītes, magonītes –
Jaunu meitu Jāņu zāles;

Asi dadži, sīkas nātres –
Jaunu puiši Jāņu zāles;

Papardītes, vībotnītes –
Vecu ļaužu Jāņu zāles.

Grāvju grāvjus izstaigāju,
Buldurjāņa meklēdama;

Lai puķītes, kam puķītes,
Man bij skaisti staipeklīši.

Uzliekami Jānīšami
Ozoliņa vainadziņu;

Lai Jānītis visu mūžu
Kā ozolis nolapoja!

Metam zāles istabāi!
Lai nesnaida vērpējiņa!

Iemetāmi Jāņu zāles
Jauna puiša gultiņāi;

Dievs dod viņam citu gadu
Otru jaunu gulētāju!

Kas gulēja Jāņu nakti,
Tam laimīte garām gāja;

Neredzēja Jāņu nakti,
Tam laimīte garām gāja;

Neredzēja Jāņu nakti,
Kā ziedēja papardīte,

Kā ziedēja papardīte
Zeltītiemi ziediņiemi.

Papardīte izziedēja
Pašā Jāņu naksniņāi;

No tālienes puiši nāca
Papardītes lūkotiesi.

Kas redzēja Jāņu nakti
Papardīti uzziedami,

Tas līgoja cauru gadu
Kā Jānītis vakarāi.

Jauni puiši, jaunas meitas,
Jāņu nakti neguļati!

Kas gulēja Jāņu nakti,
Tas mūžiņu nogulēja.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *