PANTIŅI | pantiņi Ziemassvētkos

Ziemassvētkos Tālas, dārgas skaņas svētas, Debess dārzos izauklētas, Ziemassvētku zvani nes. Bāra tauta, bērni bāra- Svēta nakts un mīļā Māra Sarga visas dvēseles. Velta Toma

Continue Reading

PANTIŅI | pantiņi Ziemassvētkos

Ziemas miers Tas baltais ziemas miers, kas iespīd istabā No sniega laukiem rīta klusumā. Ir tā kā Dieva miers tur, augstībā. Kur baltos spārnus klusi saglauduši Uz ceļiem eņģeļi stāv, galvas noliekuši. Uz ceļiem eņģeļi, Kā sniega mākoņi. Kārlis Skalbe

Continue Reading