PANTIŅI | pantiņi kāzām

melodija: ”Še kur līgo priežu meži” Kāzu līksmībā skan dziesmas Kuras dzied par draudzību Sirdis vieno mīlas liesmas Laimiņai un Albertam. Kopā viņi vēlas dzīvot Kopā dzīves ceļu iet Visas sāpes priekos pārvērst Skaistus mērķus nospraužot. Dienas naktīm strauji sekos Gadi nāks un atkal ies No sirds jaunam pārim vēlam: ”Laime lai jums līdzi iet”. […]

Continue Reading

PANTIŅI | pantiņi kāzām

melodija: ”Didam, didam …” Šodien kausus rokā ņemam- didam Toas ar vīnu pilnus lejam- didam Laimai, Albertam mēs kāzas svinam Augstas laimes uzsaucam mēs- didam Ja laimiņa tu man dosi- didam Visu savu mīļumiņu- didam Tad mēs drīzi dzirdēsim tos sakam: Lai uz citiem svētkiem nākam atkal. Albert, ņemi savu sievu- didam Turi rokās viņu […]

Continue Reading

PANTIŅI | pantiņi kāzām

melodija: ”Lai iedzeram, lai svinam” Šo dziesmu lai mēs dziedam Ar kāzām sakarā Kā padomu to sniedzam Jums šinī vakarā Lai sieva vienmār smaida Lai mīlīgs viņai vaigs Lai vīru mājās gaida Uz galda ēdiens svaigs Lai nav jums dienu rūgtu Lai mājās valda prieks Lai skūpstu nepietrūktu Kad atnāks mantinieks Šī dziesma nu ir […]

Continue Reading

PANTIŅI | pantiņi kāzām

Vedēju apdziedāšana Vedējiņš lielījās: Maz ēdot, maz dzerot, Vērsi ēda ēdienā, Mucu dzēra dzērienā. Liela resna vedējīša Pa istabu grozījās: Kad sēdēja- sieka vieta, Kad gulēja- pūra vieta. Es redzēju sveķu celmu Kūpam vien, nedegam: Es redzēju vedējiņu Snaužam galda galiņā. Ai, vedēji, vedējiņi, Kāda slava jums atnāca? Jums atnāca tāda slava: Pirtī pliki kāvušies. […]

Continue Reading

PANTIŅI | pantiņi kāzām

Brūtes tēva un mātes apdziedāšana. Sievas māte priecājās Labu znotu dabūjusi; Priecājies, priecājies, Labam laba līgaviņa. Es tai meitu māmiņai Reiz uz reizes klanījos, Kad meitiņa ragavās, Tad šai knipi parādīju. Māte mani mazu kūla, Nu kuļ lielu sievas māte; Velns parautu sievas māti, Naudu dotu nabagiem. Vakar mani sievas māte Zaķa gaļu ēdināja. Dievs […]

Continue Reading

PANTIŅI | pantiņi kāzām

Vīra radu (vedējiņu) apdziedāšana. Kas tie tādi, vedējiņi, Spaļi vien, spaļi vien; Kad vējiņš iesapūta, Tad spalīši izputēja. Vedējiņu meitiņām Zili krekli mugurā: Tupēdamas velējušas Siventiņa silītē. Tā dziedāja vīra māsa, Kā lielaja jūra krāca; Smalki dzied mūs māsiņa Kā bitīte ābolā. Ko tie mūsu vedējiņi Cits uz citu raudzījās? Tie jau bija goda drēbes […]

Continue Reading

PANTIŅI | pantiņi kāzām

Sievas radu (panāksnieku) apdziedāšana. Pūtiet visi raibi kaķi Ar misiņa stabulēm: Nu sanāca panāksnieki Ar tām darvas biksītēm. Desa skrēja pa galdiņu, Līkumiņus me’tādama; Gan mācēja panāksnieki Desai galu padarīt. Ko tie mūsu kaķi ņaud Pa ārdiem staigādami? Panāksnieki dēliņiem Peļu ādas kažociņi. Panāksnieku vecas meitas Te atnāca rādīties; Vedējiņu jaunie puiši Ne virsū neskatās. […]

Continue Reading

PANTIŅI | pantiņi kāzām

Brūtgānu tēva un mātes apdziedāšana. Nāc ārā, dēla māte, Lai mēs tevi apskatam, Vai nav ragi tev pierē, Vai nav aste pakaļā. Liec, māmiņa, jaunas kājas Pie tās vecās pakaļiņas, Vedīs tevi vedekliņa Plāniņā dancināt. Simtu reizes paldies saku Tā dēliņa tētiņam, Ka tas manu arājiņu Pa prātam audzināja. Ne tik lielu, ne tik mazu, […]

Continue Reading