dzejoļi kāzās | DZEJOĻI:

Dzejolis kāzās.

Uz bērnību salauzti tiltiņi, Un aizbērti sudraba strautiņi; Jau dziesmiņa izskan tālumā Par bērnību teikām un pasakām. Jauns dzīves ceļš nu būs jāstaigā, Tik ne vairs ar pasaku varoņiem… Tur daudzreiz šaubas sirsniņu māks Un actiņas neviļus asarot sāks. Lai dvēsele skaidra tev paliktu, Un ticība dzīvē nezustu Tad šķiroties smelies no bērnības, Sev līdzi […]

Continue Reading

dzejoļi kāzās | DZEJOĻI:

dzejolis kāzās- Kopīgā dziesma (mierizlīgšana)

Kopīgā dziesma (mierizlīgšana) Tā nebija mana vaina, Ka es kāzas apdziedāju; Jaunā pāra vaina bija, Ka tas mani aicināja. Dziesmu dziedu, kāda ir, Ne tā manis darināta; Vecā māte aizkrāsnē, Tā dziesmiņas darināja. Mūsu puse jūsu pusi Uzvarēt uzvarēja: Mūsu puse nolīgoja, Jūsu puse nočabēja. Saderam mēs radiņi, Saderam saderami, Neba mēs visu mūžu Ienaidiņu […]

Continue Reading

dzejoļi kāzās | DZEJOĻI:

Imants Ziedonis- dzejolis kāzās

Tad apstājas laiks, Un tā bija mīlestība. Jo tikai mīlestības priekšā tas apstājas. Un sekundes varēja grābt kā smiltis Un sviest uz vienu vai otru pusi – Tam nebija nozīmes. Un nebira ziedlapiņas. Un nerūsēja dzelzs, Un mēs vairs nemācējām skaitīt. Un tas ir tas skaistākais – Ka mīlestība neprot skaitīt. Imants Ziedonis

Continue Reading

dzejoļi kāzās | DZEJOĻI:

dzejolis kāzās

Pa ceļu šodien divi aiziet, Un sākas tūkstošgadīgs stāsts Par to kā vienā mirklī raizes Spēj aizdzīt mīļu roku glāsts. Tie soļo blakus tuvu, tuvu, Un mākoņi pār galvām slīd. Ir neaptverams viņu guvums, Ja saule tieši sirdī spīd. Ar gadiem mainās viss uz zemes, Daudz lielāks un daudz skaistāks kļūst. Vērš visu apkārt laika […]

Continue Reading