pantiņi Jaungadam

Ziemas rīts Aust rīts. Aiz meža sarkanbaltu Redz jaunu dienu ceļamies, Un mīksti baltos sarmas autos Ir klusie koki tinušies. Kā zeltā stīgo pirmie atari, Un sarmas pušķi mirdz un trīc. Ak, arī tevī daudz ir prieka Un spirgtas dailes, ziemas rīts! Augusts Saulietis

Continue Reading

pantiņi Jaungadam

Zaķīšu eglīte Aiz līka bērza, aiz taisnas priedes Zaķīšu ģimene eglīti dedzina. Sniega svecītes, ledus liesmiņas, Tās pie zvaigznēm aizdedzinātas. Svecītes deg- vai vējš vai sals, Ne ūsas apsvilt var, ne degungals. Vitauts Ļūdēns

Continue Reading

pantiņi Jaungadam

Pie eglītes Eglīte pušķota Priekā kad mirdz, Savādi katram Tad pukstēt sāk sirds. Cilvēka dvēsele Dziļāk tad jūt: Skaidrākam, labākam Gribas tam būt! Jānis Tirzmalietis

Continue Reading

pantiņi Jaungadam

Par mīlestību, jauno gadu sākot, par citu it neko- par mīlestību- par pašu skaistāko un varenāko, par citu negribu, par viņu gribu. Tik- vai tā būs? Būs, bet vai ieraugāma? Vai sajutīšu savas vājās miesās? Nāks atkal pāri ikdienība rāma un gurdai vienaldzībai mani tiesās. Es mīlestību šogad izlūdzos, šo visu glābjošo un reto spēju. […]

Continue Reading

pantiņi Jaungadam

Jaunā gadā Jaunā gadā atkal prasa, Vai būs laime, kāda, kur? Zīlnieks zīmes zvaigznēs lasa, Prātnieks prāto, burvis bur. Laime nāk ar zvaigzni rokā. Tiem, kam laba, silta sirds, Viņas maigā staru lokā Dzīves ceļi gaiši mirdz. Kārlis Skalbe

Continue Reading