PANTIŅI | pantiņi kāzām

August 4, 2009

Vedēju apdziedāšana

Vedējiņš lielījās:
Maz ēdot, maz dzerot,
Vērsi ēda ēdienā,
Mucu dzēra dzērienā.

Liela resna vedējīša
Pa istabu grozījās:
Kad sēdēja- sieka vieta,
Kad gulēja- pūra vieta.

Es redzēju sveķu celmu
Kūpam vien, nedegam:
Es redzēju vedējiņu
Snaužam galda galiņā.

Ai, vedēji, vedējiņi,
Kāda slava jums atnāca?
Jums atnāca tāda slava:
Pirtī pliki kāvušies.

Vedējiņi, vedējiņi,
Kur ir jūsu stabulītes?
Noķēruši sivēniņu,
Padusē kviecināja.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *