PANTIŅI | pantiņi kāzām

July 17, 2009

Brūtes tēva un mātes apdziedāšana.

Sievas māte priecājās
Labu znotu dabūjusi;
Priecājies, priecājies,
Labam laba līgaviņa.

Es tai meitu māmiņai
Reiz uz reizes klanījos,
Kad meitiņa ragavās,
Tad šai knipi parādīju.

Māte mani mazu kūla,
Nu kuļ lielu sievas māte;
Velns parautu sievas māti,
Naudu dotu nabagiem.

Vakar mani sievas māte
Zaķa gaļu ēdināja.
Dievs dod tev, sievas māte,
Kā zaķim nolēkāt.

Sakalt’s kazas kažociņš,
Tas grib labi smērējams;
Apsaskaita sievas tēvs,
Tas grib labi godājams.

Kas bij balts nevelēts?
Kas mīlēts neauklēts?
Gulbīts balts nevelēts,
Znotiņš mīļš neauklēts.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *