PANTIŅI | pantiņi kāzām

August 4, 2009

melodija: ”Še kur līgo priežu meži”

Kāzu līksmībā skan dziesmas
Kuras dzied par draudzību
Sirdis vieno mīlas liesmas
Laimiņai un Albertam.

Kopā viņi vēlas dzīvot
Kopā dzīves ceļu iet
Visas sāpes priekos pārvērst
Skaistus mērķus nospraužot.

Dienas naktīm strauji sekos
Gadi nāks un atkal ies
No sirds jaunam pārim vēlam:
”Laime lai jums līdzi iet”.

Vas’ras plauksmē kāzas svinot
Mūžu krāšņi dzīvosiet
Kāzu dienu jautri svinot
Prieka pilni līksmosiet

Vienreiz dzīvē skaistas kāzas
Vienreiz dzīvē cilvēks mīl
Atceroties kāzu dienu
Priekā lai jums staro sirds

No sirds vēlam jaunam pārim
Zelta kāzas piedzīvot
Savās sirdīs visu mūžu
Mīlestību saglabāt

Prieka pilni svinam kāzas
Prieka pilni līksmojam
Jaunam paŗim tad par godu
Pacelsim: Lai dzīvo sveiks!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *