PANTIŅI | pantiņi kāzām

July 13, 2009

Brūtgānu tēva un mātes apdziedāšana.

Nāc ārā, dēla māte,
Lai mēs tevi apskatam,
Vai nav ragi tev pierē,
Vai nav aste pakaļā.

Liec, māmiņa, jaunas kājas
Pie tās vecās pakaļiņas,
Vedīs tevi vedekliņa
Plāniņā dancināt.

Simtu reizes paldies saku
Tā dēliņa tētiņam,
Ka tas manu arājiņu
Pa prātam audzināja.

Ne tik lielu, ne tik mazu,
Ne kroziņa gājējiņu,
Na brandvīna dzērājiņu,
Ne pīpiņu vilcējiņu.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *