PANTIŅI | pantiņi kāzām

Brūtgāna tēva un mātes apdziedāšana

Nāc ārā, dēla māte,
Lai mēs tevi apskatam,
Vai nav ragi tev pierē,
Vai nav aste mugurā!

Leave a Reply

Your email address will not be published.