PANTIŅI | pantiņi Ziemassvētkos

December 1, 2008

Bluķu māte bluķi vēla
Pašā bluķa vakarā.
Lai veļ bluķi trīsi reizi,
Nenāks mošķi caur sienmāli.

latviešu tautasdziesma

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *