PANTIŅI | pantiņi Ziemassvētkos

Apvārsnis iesnidzis klusumā Kupena kupenu veļ, Ziema no dievišķa klusuma Dvēselei baznīcu ceļ. Egles uz pauguru altāriem Sludinot klusumu svētu Sniegbaltām rokām pār tālumu Cilvēku svētī un sētu.

lasīt teicienu

pantiņi Ziemassvētkos

Lai Ziemassvētki sirdi vij ar prieku, Ar cerībām, ka rīt viss labi būs: Lai aiziet prom pa tīru, baltu sniegu, Tās rūpes, kuras nomākušas mūs.

lasīt teicienu

pantiņi Ziemassvētkos

Putniņš pārlidoja, Vakars nolaidās. Visos ciema logos Sveces iedegās. Tie bija Ziemassvētki, Kas tur ieradās Un ar savu gaismu Namos apmetās. Broņislava Martuževa

lasīt teicienu