PANTIŅI | pantiņi Ziemassvētkos

Nāciet, ļaudis, skatīties,
Kādi brauca budēlīši:
Purva dzērve, meža lācis,
Visupēc balta nāve.

latviešu tautasdziesma

Leave a Reply

Your email address will not be published.