PANTIŅI | pantiņi bērēm

January 12, 2008

Piemiņai

Aiz laikiem, aiz mūžības senas, sauc nebeidzams
sapņu ceļš kluss,
Un ceļā šai nebūs vairs bēdu, lai dzīvē še izšķīra
mūs,
Un ceļā šai nebūs vairs bēdu, lai dvēsele dziesmu
tev nes,
Mans dēls, tavu dzīvi es dziedu, bez tevis tik nabags es …

Aīda Niedra

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *