pantiņi bērēm

January 3, 2008

Aiziet naktī vijolnieks
Ja dzīve tā no manis aizietu,
Kā tumšā naktī aiziet vijolnieks,
Tad, dziesmai izdziestot, es dzirdētu,
Ar asarām kā skumji mijas prieks.
”Jā, bij tāds vijolnieks, ” sirds skumtu tad,
”Bet tas- tas nespēlēs vairs it nekad.”

Antons Bārda

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *