PANTIŅI | pantiņi bērēm

April 18, 2009

Neej prom uz debess malu —
Pilni dārzi lakstīgalu!

Nepamet šo zemi lēti —
Laukos rudzi, mieži sēti!

Te ir tavas mīļās ainas,
Te — tavs spēks un tavas vainas.

Ja kaut viena saite saista —
Neej! Pasaule vēl skaista.

Neej prom uz debess malu —
Pilni dārzi lakstīgalu!

Imants Auziņš

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *