dzejoļi Ziemassvētkos | DZEJOĻI:

Skaidrīte Kaldupe- dzejolis Svētku vēstules

Svētku vēstules

Ar baltas sveces liesmu
Vēstules es rakstu
Tiem, kuri ciemos atnāks,
Tiem, kas neatnāks.
Visgarākā būs manām bērnu dienām,
ik mirklis, zvaigznēm apsēsts,
ziedēs mirdzošāk.
Vismīļākā būs zaļam egles zaram,
pie mana loga klauvē
gārša, mētrājs, sils,
Ar ziemas putna dziesmu
sirdī gaisma ienāk,
Kad baltos cimdu rakstos
ziemas vakars silst.
Ar daudzu sveču liesmām
vēstules es rakstu,
Būs pastnieks – ilgi sauktais
Ziemassvētku prieks,
Vēl dažas nepabeidzu,
debess iesāk dziedāt
Un zemei rokās baltas brīnumsveces liek.

Skaidrīte Kaldupe

Leave a Reply

Your email address will not be published.