dzejoļi Ziemassvētkos | DZEJOĻI:

Dzejolis Ziemassvētkos

December 20, 2009

Svētku brīnums

Tāds klusums dziļš.
Vien gaisā virmo gaidas.
Tūlīt jau brīnums nāks,
Tūlīt.
To ļoti gaidām.

Kļūs cilvēks apgarots,
Ne sīks un niecīgs.
Šai svētku vakarā
Viņš gavilēs it priecīgs.

Viss raižu asums plaks,
Viss netīkamais zudīs.
Nāks klusa, svēta nakts,
Ko katrs sevī jutīs.

Vēl klusums dziļš.
Vien gaisā virmo gaidas.
To svētku brīnumu
Mēs ļoti, ļoti gaidām.

Marta Bārbele

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *