dzejoļi par cilvēku | DZEJOĻI:

Eduards Veidenbaums- dzejolis

“Tauta, tauta, gaišā latvju tauta, Slavas lauriem vaiņagota tu! Brīvība no augšienes tev ļauta, Centies izlietot šo brīvību!” Tā pa laikrakstiem un ballēm klaigā, Resni blēži tautai laimes sauc. Tauki baznīckungi lišķu vaigā Manās līdz un vēl jo vairāk kauc: “Latvji, latvji, dievbijīgu garu Dievs lai uztura ir turpmāk jums! Tad mums miers būs, tad […]

Continue Reading

dzejoļi par dzīvi | DZEJOĻI:

Eduards Veidenbaums- dzejolis

Reiz zaļoja jaunība, cerības plauka, Tad asins bij karsta, tad gaišs bija laiks, Un pasaule visa tik krāšņa, tik jauka, Un nākotne spoža kā saulītes vaigs. Laiks aizgāja, cerības zuda kā dūmi, Viss mira, kas agrāk dārgs bij un svēts; Nu dievīgie tēli tik bāli, tik drūmi, Un dīdzis nekas nav, kas ticībā sēts. Un, […]

Continue Reading

dzejoļi par cilvēku | DZEJOĻI:

Eduards Veidenbaums- dzejolis

Daudz godīgu cilvēku pasaulē dzīvo, Tie strādā kā skudras un rūpīgi krāj; Tie nolād alu, tie nolād sīvo Un strādā, un krāj, līdz smiltis tos klāj. Daudz prātīgu cilvēku pasaulē dzīvo, Tie manīgi citu pūliņus slauc; Ar manšetēm baltām un apkakli stīvo Tie pasaules drūzmā kā valdnieki brauc. Bet ticīgo muļķu visvairāk ir radīts, Tie […]

Continue Reading

dzejoļi par dzīvi | DZEJOĻI:

Eduards Veidenbaums dzejolis

Dažs visu mūžu nomocās Sev mantas kaudzēm raust; Tam mati raizēs sirmojas Un zagļi neļauj snaust. To mūžīgi kalpina rūpes un darbs, Un galā tak kapenēs grauž viņu tārps. Cits svētai dzīvei nododas, Tik pātaro un lūdz, Ik svētdienas iet baznīcā Un grēkus Dievam sūdz. Tam dzīvojot bailību sirds tikai jūt, Un galā tāpat viņš […]

Continue Reading

dzejoļi par dzīvi | DZEJOĻI:

Eduards Veidenbaums- dzejolis

Ej un dzenies tik pēc naudas, Krāp un blēdī, cik tik jaudas, Skaties tik uz savu labu, Rauj no citiem, rauj, kur dabū, Tomēr strādā apdomīgi, Krietni, stingri, likumīgi. Valdiniekiem godu rādi, Lai tie būtu vai nu kādi. Bagātniekus turi cienā: Līdzēt var tie ļaunā dienā. Tā tu dzīvo tikumīgi, Stingri, cieti, likumīgi. Būs tev […]

Continue Reading