dzejoļi par dzīvi | DZEJOĻI:

Eduards Veidenbaums- dzejolis

September 5, 2009

Pie debesīm mēness spīd bālais,
Pa niedrāju vardes kurkst;
Viss miglā segts apgabals tālais,
Un strautiņš ielejā čurkst.

Es klausos, un bezgalīgs žēlums
Man dvēseles dziļumos griež.
Vai vainīgs tur vakara vēlums,
Vai likteņa grūtības spiež?

Eduards Veidenbaums

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *