dzejoļi Ziemassvētkos | DZEJOĻI:

Dzejolis Ziemassvētkos.

Ziemā ieejot Aizmirsti nedienas vakarējās. Ietinies putenī, ietinies vējā, Izej caur sarmoti baltu ciemu Uz savu ziemu. Spīgo pārsliņas sniega klēpī, Tur jau brīnumu brīnums ir slēpies. Zvaigznes staro tik augstu, augstu. Sasildi zemi ar savu plaukstu, Ar savu sirdi, ar savu gribu, Ar savu karsto mīlestību. Tad jau ziema neliksies spīva, Baltā dvēsele vienmēr […]

Continue Reading

dzejoļi Ziemassvētkos | DZEJOĻI:

Dzejolis Ziemassvētkos

Svētku brīnums Tāds klusums dziļš. Vien gaisā virmo gaidas. Tūlīt jau brīnums nāks, Tūlīt. To ļoti gaidām. Kļūs cilvēks apgarots, Ne sīks un niecīgs. Šai svētku vakarā Viņš gavilēs it priecīgs. Viss raižu asums plaks, Viss netīkamais zudīs. Nāks klusa, svēta nakts, Ko katrs sevī jutīs. Vēl klusums dziļš. Vien gaisā virmo gaidas. To svētku […]

Continue Reading

dzejoļi Ziemassvētkos | DZEJOĻI:

Dzejolis Ziemassvētkos- Latvijas egles

Latvijas egles Šovakar Latvijas egles Līdzīgas eņģeļiem liekas, Ienesot sētā un sirdī Ziemassvētku balto prieku. Šovakar Latvijas egles Meža korāļus spēlē, Mūžīgu ziedēšanu Debesu dārzos vēlē. Šovakar Latvijas egles Līdz pat debesīm staro Un ar eņģeļiem kopā Dievnamos svētvakaro. Šovakar Latvijas egles- Altāris sveču priekam. Savu dvēseli droši Dieva rokās lai liekam. Kornēlija Apškrūma

Continue Reading