PANTIŅI | pantiņi bērēm

Neej prom uz debess malu — Pilni dārzi lakstīgalu! Nepamet šo zemi lēti — Laukos rudzi, mieži sēti! Te ir tavas mīļās ainas, Te — tavs spēks un tavas vainas. Ja kaut viena saite saista — Neej! Pasaule vēl skaista. Neej prom uz debess malu — Pilni dārzi lakstīgalu! Imants Auziņš

Continue Reading