LATĪŅU TEICIENI

Aut cum scuto, aut in scuto. Vai nu ar vairogu, vai uz vairoga (t.i., atgriezties vai nu kā uzvarētājam ar vairogu rokās, vai, cīņā kritušam, uz tā).

lasīt teicienu