LATĪŅU TEICIENI

February 14, 2009

Aut cum scuto, aut in scuto.

Vai nu ar vairogu, vai uz vairoga (t.i., atgriezties vai nu kā uzvarētājam ar vairogu rokās, vai, cīņā kritušam, uz tā).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *