dzejoļi par dzīvi | DZEJOĻI:

dzejolis

Svina zirnis Nāca garām dārzniece bez miesas, krūtīs iestādīja svina zirni, tagad ārā aug no manām krūtīm pelēks svina koks ar svina lapām, drīz tas ziedēs smagiem svina ziediem, tad tas noziedēs un pelēks nobirs, zari līks no smagiem svina zirņiem, nāciet, puikas, šurpu labi ātri, šķiniet munīciju savām blēņām, nāks ar grozu dārzniece bez […]

Continue Reading