dzejoļi par dzīvi | DZEJOĻI:

dzejolis

August 29, 2010

Svina zirnis

Nāca garām dārzniece bez miesas,
krūtīs iestādīja svina zirni,
tagad ārā aug no manām krūtīm
pelēks svina koks ar svina lapām,
drīz tas ziedēs smagiem svina ziediem,
tad tas noziedēs un pelēks nobirs,
zari līks no smagiem svina zirņiem,
nāciet, puikas, šurpu labi ātri,
šķiniet munīciju savām blēņām,
nāks ar grozu dārzniece bez miesas,
vajag darīt tā, lai viņai netiek.

Ojārs Vācietis

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *