PANTIŅI | pantiņi jubilejā

Nekas uz šīs zemes nav vienāds, ne upe, ne jūra, ne krasts. Katram mirklim, stundai un dienai piemīt kas savs un neparasts. Katrs smilšu graudiņš, katrs gliemežvāks, vētru un viļņu glaudīts, mirdz savādāks. Katrs cilvēks pasaulē plašā ir tik dažāds, kā cits neviens.

lasīt teicienu

PANTIŅI | pantiņi jubilejā

Piesaulītē balta taka, Katrs zieds Tev laimi nes. Sniegpulkstenīte zvanus zvana, Tava diena ziedēt sāk. Prieka, laimes lai ir gana – Sniegpulkstenītes apsveikt nāk!

lasīt teicienu

PANTIŅI | pantiņi jubilejā

Diena pēc dienas Nāk un iet. Diena pēc dienas uzzied, Uzzied kā puķe. Balta un svēta! Neba svētdienai vien – Katrai dienai ir svētuma spožums; Katra diena ir Dieva lielā dāvana Tev, Cilvēka bērns! Vilis Plūdonis

lasīt teicienu