PANTIŅI | pantiņi jubilejā

December 1, 2008

Diena pēc dienas
Nāk un iet.
Diena pēc dienas uzzied,
Uzzied kā puķe.
Balta un svēta!
Neba svētdienai vien –
Katrai dienai ir svētuma spožums;
Katra diena ir Dieva lielā dāvana
Tev, Cilvēka bērns!

Vilis Plūdonis

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *