dzejoļi par dabu | DZEJOĻI:

Rūdolfs Blaumanis dzejolis- Salā

Salā

Ap namu stūriem
Peras vēju mātes
Ledainie brunči

Čirkst netīrais sniegs
Zem kamanu sliecēm
Un gājēju kājām.

Nakts.
Uz ielām deg uguns.
Kā kāras mēles
Dzeltenās liesmas
Laizās ap čuguna restēm,
Un visādi ļaudis
Silda pie viņām
Rokas un ģīmjus.

Rūdolfs Blaumanis

Leave a Reply

Your email address will not be published.