dzejoļi par dzīvi | DZEJOĻI:

Rūdolfs Blaumanis- dzejolis Jāpārcieš

November 14, 2009

Jāpārcieš

Visas svina smagās bēdas,
Žēlabas, kas žņaudz un ēdas,
Visa melnā nelaime, kas draud,
Jāpārcieš un jānoraud.

Vieniem lemtas miera mājas,
Otri dzīves vidū stājas
Meklēt prieka,- bēdas, ko tā rieš,
Jānoraud un jāpārcieš.

Rūdolfs Blaumanis

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *