dzejoļi par dzīvi | DZEJOĻI:

Rūdolfs Blaumanis- dzejolis Jāpārcieš

Jāpārcieš

Visas svina smagās bēdas,
Žēlabas, kas žņaudz un ēdas,
Visa melnā nelaime, kas draud,
Jāpārcieš un jānoraud.

Vieniem lemtas miera mājas,
Otri dzīves vidū stājas
Meklēt prieka,- bēdas, ko tā rieš,
Jānoraud un jāpārcieš.

Rūdolfs Blaumanis

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *