dzejoļi par dzīvi | DZEJOĻI:

Rainis dzejolis- Vēja kokle

Vēja kokle

Noslēgt ar pasauli mieru,
Kad krūtīs rok nemiers kā kurmis?
Kaisles un kārojošs gars,
Ilgas un sūrstoša sirds?

Lēnas un laimīgas acis
Kā zvaigznes uz cilvēkiem staros:
Sevī lai neviļņo gars,
Sevi lai nevaino sirds.

Rainis

Leave a Reply

Your email address will not be published.