dzejoļi par mīlestību | DZEJOĻI:

Auseklis dzejolis- Trioleta

Trioleta

Vainadziņus šurp ar puķēm,
Lai gan laiks man kapā iet!
Varu lakstīt līdz ar skuķēm!
Vainadziņus šurp ar puķēm,
Lai ar latvju daiļām skuķēm
Kā ar dieviem varu diet!
Vainadziņus šurp ar puķēm,
Lai gan laiks man kapā iet!

Auseklis

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *