dzejoļi par mīlestību | DZEJOĻI:

Ojārs Vācietis- dzejolis Satikšanās vieta

February 13, 2011

Satikšanās vieta

Ap lāsteku laiku
es saucu tevi
un gaidīju
lāsteku vietā.

Lāstekas plīsa uz laimi.

Ap vizbuļu laiku
es saucu tevi
un gaidīju vizbuļu vietā.

Vizbuļi taisīja zemi par debesīm.

Ābeļu laikā
es nesaucu tevi.
klusām gaidīju,
kā gaida
ābele.

Ābele sniga kā ilgošanās.

Ceriņu laikā
es tikai ziedēju,
garāmgājēji
iestiga smaržu staignājā
un palika stāvam.

Bet smarža aizgāja
meklēt tevi.

Vēl paliek liepas…

Ojārs Vācietis

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *