dzejoļi par dabu | DZEJOĻI:

Ojārs Vācietis- dzejolis

Vai, kādi lieli joki!

Reiz pietrūkšot
dzeramā ūdens.

Reiz zaķi pastāvēšot
vienīgi pasakās.

Reiz mežu skatīšot
fotogrāfijās.

Reiz elpot vajadzēšot
gāzmaskās.

Reiz zemeslode būšot
beidzot
noasfaltēta.

…Pakaramais cilvēciņš
smīdina
pats savu cilpu…

Ojārs Vācietis

Leave a Reply

Your email address will not be published.