dzejoļi par mīlestību | DZEJOĻI:

Jānis Poruks- dzejolis Ceļš

November 6, 2014

Ceļš

Tu jautā: “Uz kurieni ejam?
Vēl tāļu? Man kājas kūst.”
Viens vienīgs ceļš mums priekšā,
Tā galā sirdis lūst.

Tu jautā: “Tā mīlestība?”

Kur ir tā zvaigzne, kas mirdz
Mums pirmajā brīdī pretī,
Kad mīlēt vēlas sirds?

Tu jautā: “Kur debesu vārti?
Vēl tāļu? Man kājas kūst.”
Ak, tuvu, jau tuvu tā vieta,
Kur sirdis aiz sāpēm lūst.

Jānis Poruks