PANTIŅI | pantiņi par dzīvi

pantiņš

April 2, 2010

Saulīte debesīs dzied – zeltainu balsi,
Pār pasauli lej, pārlūko, izgaismo, mudina augt.
Atsaucas puķes un atbalso mežs, ūdeņi vizuļo, upītes skrej,
Sudraba mugurām zivtiņas zvīļo,
Un zem saulītes siltmīļa vaiga, dzīvība dejā griežas un dzīvo.

I.Magone

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *