pantiņi Jaungadam

December 30, 2007

Ziemas rīts

Aust rīts. Aiz meža sarkanbaltu
Redz jaunu dienu ceļamies,
Un mīksti baltos sarmas autos
Ir klusie koki tinušies.

Kā zeltā stīgo pirmie atari,
Un sarmas pušķi mirdz un trīc.
Ak, arī tevī daudz ir prieka
Un spirgtas dailes, ziemas rīts!

Augusts Saulietis

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *