jaundzimušajam

Auklē mani, māmulīte,
Vieglajām rociņām.
Gan es tevi aptecēšu
Vieglajām kājiņām!

Leave a Reply

Your email address will not be published.