dzejoļi par dzīvi | DZEJOĻI:

Knuts Skujenieks- dzejolis

kad pazūd alkanums un pazūd sāts kad rokas saskaras un aiziet projām un acu skatiens lēns un izmazgāts un deniņos dzird laiku nosirmojam nav manos spēkos vējus savienot zem plaukstas tavu vientulību slāpēt es nevaru neko ne lūgt ne dot es varu tikai tavā vietā sāpēt. Knuts Skujenieks

Continue Reading

dzejoļi par dzīvi | DZEJOĻI:

Jānis Peters- dzejolis Zilā

Zilā Tā kā ceriņš, tā kā sapnis, tā kā apinis pēc lietus mana tumši zilā dziesma dziedama. Tā kā zila mētra silā, tā kā rauda meldros plīvo un kā migla egļu gatvē dziedama. Tā kā Iļģuciema smilgas, tā kā Aleksandra Čaka pulksteņķēde sidrabota dziedama. Vai pat tā vēl: lietus logā, cerība dreb apses lapās, ”ka […]

Continue Reading

dzejoļi par dzīvi | DZEJOĻI:

Jānis Peters- dzejolis Maniem vecākiem

Maniem vecākiem Ja tev ir tēvs un tev ir māte, tad lai tev akmens krūtīs kūst, tur, Liepājā, aiz liepu vārtiem uz auklas balti krekli žūst. Tur, Liepājā, aiz liepu vārtiem div balti putni skumji dzied, un tad ir tā, ka vajag posties, kamēr vēl krizantēmas zied. Bet brīnos es, pie liepas stājies: kur akmens […]

Continue Reading

dzejoļi par dzīvi | DZEJOĻI:

Austra Skujiņa- dzejolis Sapņi

Sapņi Sapņi — inde lēnā, kas nokauj pamazām, kā gribas lādēt jūs uz visiem ielu stūŗiem! Sapņi — manas nedzīvotās dzīves mulsais stāsts, tālie un skaistie, nesniegtie mēness kalni — es ienīstu jūs! Vien grāmatās rakstīts par dzīvi tik mīļu. ka pietiktu spēka pat nomirt. Vien grāmatas runā par cilvēkiem, dzīslās kam ugunis joņo — […]

Continue Reading

dzejoļi par dzīvi | DZEJOĻI:

Eduards Veidenbaums dzejolis

Dažs visu mūžu nomocās Sev mantas kaudzēm raust; Tam mati raizēs sirmojas Un zagļi neļauj snaust. To mūžīgi kalpina rūpes un darbs, Un galā tak kapenēs grauž viņu tārps. Cits svētai dzīvei nododas, Tik pātaro un lūdz, Ik svētdienas iet baznīcā Un grēkus Dievam sūdz. Tam dzīvojot bailību sirds tikai jūt, Un galā tāpat viņš […]

Continue Reading

dzejoļi par dzīvi | DZEJOĻI:

Eduards Veidenbaums- dzejolis

Ej un dzenies tik pēc naudas, Krāp un blēdī, cik tik jaudas, Skaties tik uz savu labu, Rauj no citiem, rauj, kur dabū, Tomēr strādā apdomīgi, Krietni, stingri, likumīgi. Valdiniekiem godu rādi, Lai tie būtu vai nu kādi. Bagātniekus turi cienā: Līdzēt var tie ļaunā dienā. Tā tu dzīvo tikumīgi, Stingri, cieti, likumīgi. Būs tev […]

Continue Reading

dzejoļi par dzīvi | DZEJOĻI:

Alfreds Krūklis- dzejolis Vīzija

Vīzija Mana ragana melnā, mana elle un debess,- laikam sabiršu pelnos, Tevī sadegšu es! Laikam izbārstīs vēji manus pelnus tāpat kā šīs dzimtenes smiltis, kuras glāsta Tavs skats. Tās nav acis, bet debess, kura gremdē un ceļ! Tā nav mute, bet uguns, cauri kauliem, kas sveļ! Tie nav mati, bet dūmi- kuros elles tik daudz! […]

Continue Reading

dzejoļi par dzīvi | DZEJOĻI:

Leons Briedis- dzejolis

Ja vari: nes. Tev uzkraus vēl. Līdz mielēm zobus atsulosi. Bet nebūs it nekā tev žēl, kaut pēdējo no dzīvēm dosi. Kaut savai sievai ņemsi nost un saviem dēliem noskaudīsi, un cietu pelavmaizi kost pats savu sirmo māti dzīsi. Tāds amats, brāl… Vai plīst vai lūst- nekur tu nedēsies šais mokās… Pat galvu nocirsto tev […]

Continue Reading