dzejoļi kāzās | DZEJOĻI:

Dzejolis kāzās.

February 26, 2024

Uz bērnību salauzti tiltiņi,
Un aizbērti sudraba strautiņi;
Jau dziesmiņa izskan tālumā
Par bērnību teikām un pasakām.

Jauns dzīves ceļš nu būs jāstaigā,
Tik ne vairs ar pasaku varoņiem…
Tur daudzreiz šaubas sirsniņu māks
Un actiņas neviļus asarot sāks.

Lai dvēsele skaidra tev paliktu,
Un ticība dzīvē nezustu
Tad šķiroties smelies no bērnības,
Sev līdzi daudz gaišu piemiņu.