dzejoļi bērēs | DZEJOĻI:

Ārijas Elksnes dzejolis- Aizsaules dārzos

January 2, 2008

Aizsaules dārzos

Trīs saujas vasaras, dzimtenes vasaras
Dodiet man līdzi, kad šīsaule riet.
Nevajag nopūtu, nevajag asaru!
Klusu! Lai kamene ķimenēs dzied!

Trīs saujas vasaras, dzimtenes vasaras
Aizsaules dārzos vēl gribētos rast…
Raudiet par liepu, kam nolauzta pazare,
Mani vairs ievainot nespēj nekas.

Ārija Elksne

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *