pantiņi Lieldienām

December 28, 2007

No ziemas miega zaļus asnus
Šai dienā paceļ saules stars
Bet sirds lai bagāta ar prieku
Ko dāvā baltais pūpolzars.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *